Wet in Californië bepaalt wat er na je overlijden gebeurt met je Facebook en e-mail | Digitale Nazorg : Digitale erfenis & online nalatenschap

Wet in Californië bepaalt wat er na je overlijden gebeurt met je Facebook en e-mail

(Vertaald artikel, bron: http://fusion.net/story/299147/california-digital-afterlife-bill/)

Er is eigenlijk geen standaard procedure voor digitale nalatenschappen. Hoe daarmee kan worden omgegaan wordt nog maar net door bedrijven als Facebook, Twitter en Google serieus genomen. In Californië is men bezig met wetgeving wat bedrijven moeten doen met onze digitale erfenis nadat we het tijdelijke voor het eeuwige hebben ingewisseld.

In andere staten is het idee over wetgeving rondom digitale erfenissen ook wel eens de revue gepasseerd, maar in Californië is men intussen heel dichtbij het aannemen van een dergelijke wet. Begin mei 2016 is door de ‘State Senate Judiciary Committee’ een wetsvoorstel genaamd Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act goedgekeurd. Ofwel: de ‘herziene wet voor vertrouwde toegang tot digitale eigendommen’. Hierin worden richtlijnen aangegeven hoe bedrijven na overlijden moeten omgaan met onze e‑mails, chatberichten en andere online data.

Twee eerdere versies van de Digital Assets Act werden niet goedgekeurd. Deze nieuwe versie heeft goedkeuring van de wetgevende commissie met de meeste invloed. Wanneer deze wet wordt aangenomen, is er wellicht sprake van een precedentwerking voor de hele VS.

De nieuwe wetgeving voorziet in een systeem om te bepalen wie toegang heeft tot onze digitale erfenissen en wanneer. Het prioriteert de aangegeven wensen van de overledene hoe omgegaan moet worden met de online nalatenschappen. Google gebruikt hiervoor op dit moment de ‘inactive account manager’, terwijl je bij Facebook kunt aangeven of je account verwijderd moet worden of een ‘in memoriam’ status moet krijgen. Daarna wordt gekeken wat iemand in zijn of haar testament hierover heeft opgenomen. Mocht iemand overlijden zonder dat er een testament is opgemaakt of op andere wijze heeft aangegeven wat er met de digitale erfenis moet gebeuren, dan wordt er verwezen naar de servicevoorwaarden van de betreffende site.

Uit het wetsontwerp:

The bill would authorize a person to use an online tool to give directions to the custodian of his or her digital assets regarding the disclosure of those assets. The bill would specify that, if a person has not used an online tool to give that direction, he or she may give direction regarding the disclosure of digital assets in a will, trust, power of attorney, or other record. The bill would require a custodian of the digital assets to comply with a fiduciary’s request for disclosure of digital assets or to terminate an account, except under certain circumstances, including when the decedent has prohibited this disclosure using the online tool. The bill would make custodians immune from liability for an act or omission done in good faith in compliance with these provisions.

Veel ouders die op zoek waren naar berichten van hun overleden kinderen hebben nul op het rekest gekregen, wat voor een deel deze wetgeving heeft geïnspireerd. De meeste tech-bedrijven weigeren toegang tot accounts van overledenen, tenzij daar expliciete toestemming voor is gegeven door overledene zelf.

Privacyvoorvechters als de ACLU zijn nog steeds fel gekant tegen het wetsvoorstel. “Is het mogelijk dat er fouten worden gemaakt, zowel door teveel informatie te verstrekken als door het verstrekken van de informatie aan de verkeerde persoon?” vraagt Kevin Baker van de ACLU uit Noord-Californië zich af; “Wij denken dat de wijze zoals dit wetsvoorstel tot stand is gekomen aantoont dat er ruimte is voor fouten.”

Vorige versies van het wetsvoorstel werden juist weer bekritiseerd omdat de privacy van de overledene voorrang kreeg op de wensen van de nabestaanden.

Evan Carroll, co-auteur van het boek “Your Digital Afterlife,” vertelde de San Jose Mercury News vorig jaar dat we mogen verwachten dat ons recht op online privacy vervalt na onze dood. “Beperking van de toegang tot online accounts van een persoon die voor overlijden daar niets voor heeft geregeld gaat in tegen hoe de wetgeving tot op heden heeft gefunctioneerd.”

Caroll’s punt is dat wanneer we overlijden, onze familieleden worden belast met het doorspitten van onze materiële bezittingen en – ongeacht hoe pijnlijk – moeten beslissen wat te behouden als aandenken. Waarom zou dat anders zijn voor onze digitale bezittingen?

Of het wetsvoorstel wordt aangenomen of niet, één ding is duidelijk: als je controle wilt over je digitale erfenis, plan dan je online uitvaart zelf.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.