(on)zichtbaar op internet | Digitale Nazorg : Digitale erfenis & online nalatenschap

Identiteit

Informatie & zichtbaarheid

Persoonlijke informatie in kaart brengen / zichtbaar op internet

Wil je kunnen beschikken over vrijwel alle persoonlijke informatie op internet die bekend is van jouw dierbare? Dat kan best lastig zijn, want deze informatie staat overal verspreid op het internet en is soms zelfs afgeschermd.

Door gebruik te maken van Open Source Intelligence (OSINT), helpt Digitale Nazorg om van overledenen in kaart te brengen waar zij zich op het internet hebben begeven en welke berichten, foto’s en video's of recensies zij daar bijvoorbeeld hebben geplaatst.

Vuilnisbak

Verwijderen & onzichtbaar

Informatie van het internet verwijderen / onzichtbaar op het internet

Vind je het als nabestaande niet prettig dat er na een overlijden informatie over jouw dierbare op het internet blijft staan? Digitale Nazorg kan deze informatie in kaart brengen en je helpen bij het (laten) verwijderen van informatie op internet, of door deze informatie zoveel mogelijk onzichtbaar te maken.

Via Open Source Intelligence (OSINT) brengt Digitale Nazorg eerst de informatie van jouw dierbare in kaart om deze informatie vervolgens te (laten) verwijderen. Bijvoorbeeld informatie op sociale media-accounts, forums en op websites, maar ook foto’s, video’s en informatie geschreven over de overleden persoon.

Onze diensten