No cure - no pay | Digitale Nazorg : Digitale erfenis & online nalatenschap

Geen onderzoekskosten & no cure, no pay?

Hoewel wij wel degelijk (veel) tijd en energie steken in een onderzoek, vinden wij het niet gepast om geld te vragen voor zaken die ons niet lukken. Want hoe zou jij het vinden als je naar een winkel gaat zonder iets te kopen en dan toch moet betalen? Vandaar dat wij in principe ook geen onderzoekskosten rekenen. Met onze kennis en ervaring denken wij ondertussen namelijk vooraf al vrij goed te kunnen inschatten wat het uiteindelijke resultaat zal zijn.

Uitzonderingen op de onderzoekskosten en no cure, no pay regeling.
Omdat Digitale Nazorg vaak het laatste redmiddel is in gecompliceerde zaken, ontvangen wij geregeld apparatuur waar eerder, al dan niet deskundig, naar is gekeken.

Enkel wanneer wij vooraf niet op de hoogte zijn gebracht van bijvoorbeeld eerder uitgevoerde onderzoeken door derde partijen, het openen (en/of beschadigen) van behuizingen maar ook het verzwijgen van aantoonbare waterschade of bij het opzettelijk achterwege laten van noodzakelijke informatie, zullen wij alsnog € 79,00 onderzoekskosten in rekening brengen. Ongeacht het resultaat.

Tarieven