5 regeldingen voordat Magere Hein je een vriendschapsverzoek doet

Nadenken over de dood vindt bijna niemand leuk, maar vroeg of laat zal Magere Hein ons allemaal een bezoekje brengen. Ook ik denk er niet graag over na. Door mijn activiteiten voor Digitale Nazorg sta ik er echter meer dan gemiddeld bij stil. Niet zozeer bij mijn eigen dood, maar wel bij wat er aan digitale erfenis overblijft wanneer er iemand overlijdt. En bij wat iedereen die een digitale voetafdruk heeft (en er zullen maar weinigen zijn die dat niet hebben) nu al kan doen om degenen die achterblijven te ontlasten. Ook jij kunt nu al een aantal dingen doen, voordat Magere Hein je een vriendschapsverzoek doet.

facebook

1. Laat weten wat je wilt

Laat je naasten weten wat er moet gebeuren met je digitale erfenis als jij er niet meer bent. Wil je dat alles wordt verwijderd? Wil je online voortbestaan zonder dat iemand er iets mee doet? Dat zijn geen eenvoudige vragen. Een aardig filmpje om daar even bij stil te staan is dit filmpje van Nuvema Uitvaartverzekering (02:14 min) “Wat moet er met je social media gebeuren na je overlijden?

2. Stel je wachtwoordenoverzicht beschikbaar

Zorg dat je een overzicht hebt van je online accounts, inclusief je wachtwoorden. En zorg dat je naasten hier eenvoudig toegang toe hebben als jij er niet meer bent. Misschien wel het belangrijkste is het wachtwoord van je e-mailadres, want op dat adres kan met ‘wachtwoordherstel’ alsnog toegang worden gekregen tot je accounts.

Een handig hulpmiddel is LastPass, waar ook een optie in is gebouwd voor overdracht bij overlijden. Zie daarvoor ons blog op https://digitalenazorg.nl/wachtwoordbeheer-en-overdracht-bij-overlijden-met-lastpass/

3. Wijs een Facebook-erfgenaam aan

Bijna iedereen zit op Facebook, dus grote kans dat jouw naasten net als jij een profiel hebben op Facebook. Dat is, naast het feit dat je minimaal 18 moet zijn, de enige vereiste die Facebook stelt aan het kunnen aanwijzen van een Facebook-erfgenaam. Hoe het werkt kun je lezen in dit blog: https://digitalenazorg.nl/je-facebook-erfgenaam-aanwijzen-zo-werkt-het/. Er zit echter wel een nadeel aan, en dat is dat jouw nabestaanden hiermee slechts beperkt toegang krijgen. Als je daarvoor kiest en zelf de regie wilt hebben, dan is dit een goede keuze. Als je jouw nabestaanden meer invloed wilt geven en niet wilt belasten met een ontoegankelijk ‘In Memoriam’-profiel, dan is volledige toegang tot jouw account (gebruikersnaam en wachtwoord van tevoren ter beschikking stellen) een betere optie.

Als je jouw Facebook-account na overlijden volledig wilt laten verwijderen, wordt hier uitgelegd hoe: https://digitalenazorg.nl/verwijderen-van-een-facebook-account/

4. Wijs een vertrouwde beheerder voor je Google-diensten aan

Google biedt net als Facebook de mogelijkheid om toegang tot jouw Google-accounts (waaronder Gmail, Google Maps en Agenda) na je overlijden over te dragen aan je naasten. Je kunt instellen dat bij langdurige inactiviteit er automatisch een bericht naar de door jou opgegeven personen wordt verzonden dat men toegang kan krijgen tot jouw data. Voor de personen die je aanwijst kun je een bericht opstellen om ze in kennis te laten stellen dat Google jouw data beschikbaar stelt op het moment dat jij langer dan je time-outperiode inactief bent. Die mail wordt verzonden als je time-outperiode is verstreken. Hoe het verder werkt leggen we hier uit: https://digitalenazorg.nl/je-google-data-overdragen-als-je-er-niet-meer-bent-dat-werkt-zo/

5. Wijs je naasten op verwijdermogelijkheden van je overige accounts

Op de website van Digitale Nazorg publiceren we periodiek een blog over hoe je je social media accounts kunt (laten) verwijderen. Wijs je naasten op die mogelijkheden of op ons als ze daarbij ondersteuning willen:

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.